CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PD

Địa chỉ: 67 Tân Thới Nhất 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ CHí Minh

Phone: (08)98 828 122

Email: info@pd-edu.vn

Web: pd-edu.vn