Văn Hoá

SÁNG TẠO: Tạo nên các giá trị mới, phương thức mới phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng.

YÊU THƯƠNG: Cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

CHÍNH TRỰC: Trung thực, dũng cảm bảo vệ sự thật, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

TÔN TRỌNG: Trân quý quan điểm, tình cảm, phẩm giá của bản thân và người khác.

KỶ LUẬT: Nghiêm túc tuân thủ mọi quy chế, quy định của Tổng công ty và thực thi các quyết định của cấp trên với tinh thần vì lợi ích chung.

Bản Sắc

UY TÍN: Muốn có uy tín với ai, thì hãy là người hữu ích cho họ

LÃNG MẠN: Là ước mơ, là sự sáng tạo và hướng tới cái đẹp