Sứ Mệnh

Chọn triết lý giáo dục Nhân bản, tinh thần khai phóng, lấy con người làm trung tâm, Tổng công ty PD Edu mang sứ mệnh đào tạo thế hệ có trí tuệ, tâm hồn, thể lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Tầm Nhìn

Khẳng định vị thế số một trong hệ thống giáo dục tư thục tại Việt Nam; Tạo dựng hệ sinh thái giáo dục sáng tạo, toàn diện và đẳng cấp; Trở thành thương hiệu giáo dục uy tín trong khu vực và thế giới.