Tổng quan

Bằng việc đặt con người vào trung tâm đời sống, PD Edu đã đầu tư với tất cả tâm huyết của mình, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh.

Kính trọng và yêu thương con người, mạnh mẽ và kiên định trong quyết tâm, minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp trong quản trị và đào tạo, PD Edu tin rằng, nhờ vào giáo dục, một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể bước vào thế giới một cách đầy tự tin và vươn lên mạnh mẽ trong tương lai.

Ban Lãnh Đạo

blank

Nguyễn Văn Trung

Tổng Giám Đốc

blank

Nguyễn Thu Thảo

Phó Tổng Giám Đốc

blank

Nguyễn Minh Phúc

Phó Tổng Giám Đốc