Công ty Tài Chính JACCS Việt Nam

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc tế Việt Nam JACCS (JIVF) có 100% vốn đầu từ JACCS Nhật Bản và cũng là thành viên tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). JACCS mang đến cho khách hàng Việt Nam những dịch vụ tài chính trả góp đáng tin cậy, nhanh chóng và hiệu quả. JACCS hỗ trợ khách hàng sở hữu những gì đang mong muốn và mang đến cho khách hàng một cuộc sống tốt đẹp hơn.